08 December 2007

Чиний эзгүйдМиний маш дуртай дуу... бүүр тийм гэхийн аргагүй дуртай дуу. Блогтоо оруулая гэж хайгаагүй ч санамсаргүй өнөөдөр сонсоод оруулахгүй байж чадсангүй, миний дуртай бүхэн миний орон зайг илэрхийлнэ.

Холын холдоо сэтгэл минь эзгүй
Хоймрын наранд хайр минь чи эзгүй...

...Сар жилийг тоолон байж хүлээлээ
Сарны доор эмтрэн байж хүлээлээ
Салхинаас сураглаж хүлээлээ чамайгаа
Санааны үзүүрт чи минь алгаа...

No comments: