08 December 2007

Хөх Монголын Үр СадБид - дэлхийд мөртэй, тэнгэрт зартай Хөх Монголын үр сад...
Би Монгол хүн.

No comments: